26.00

Jarný detox

Vstup na 4 hodiny do Vodného sveta.

Kúpeľ s hroznovou soľou.

Masáž s hroznovým olejom.