5.00

Stredoveký rytier Albert z Michaloviec patril ako prior rádu johanitov v Uhorsku medzi osemnásť najvyšších cirkevných hodnostárov stredovekého Uhorska.