2̶0̶.0̶0̶€ 18.00€

Vstupy na objednávku

AQUADAY TICKET- Celý deň

̶2̶6̶.̶0̶0̶€̶ 21.00€
̶2̶8̶.̶0̶0̶€̶ 26.00€
̶4̶2̶.̶0̶0̶€̶ 34.00€

AKCIA / NOVINKY

Nočné KÚPANIE od 19:00

2̶0̶.0̶0̶€ 18.00€
2̶8̶.̶0̶0̶€̶ 26.00€
2̶0̶.0̶0̶€ 18.00€
̶2̶6̶.̶0̶0̶€̶ 21.00€
4̶7̶.̶0̶0̶€̶ 33.00€
̶2̶5̶.̶0̶0̶€̶ 22.00€