2̶0̶.0̶0̶€ 18.00€

Základný vstup do Vodného sveta ThermalPark ŠÍRAVA

Zvoľte dátum a počet ľudí
Dieťa (3 – 11,99 r.) – 1̶0̶€ 7€ (D2V4)
Junior a senior – 1̶6̶€ 14€ (D4V4)
Dospelý – ̶2̶0̶€̶ 18€ (D1V4)
Náhľad
Zatvoriť